ULCINJ - CENTAR

Totoši bb

+382 0 30 684-488
info@cungu.com
www.cungu.com

PODGORICA 1

8 Mart, Zabjelo bb

PODGORICA 2

kod autobuske

020-624-411

BAR

kod zelene pijace

030/310-171

BUDVA

Rozina bb

033/474-757

KOTOR

Radanovići BB

032/781-223

HERCEG NOVI

Meljine bb,

031/348-031

NIKSIĆ

Bulevar 13 Jul (nova Ibonova zgrada)

040/213-596

BIJELO POLJE

Industrijaska zona - City park

–/—-

MAPA