Saglasno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da jednostrano raskine ugovor. Da biste mogli da ostvarite pravo na jednostrani raskid, morate da nas obavijestite o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka za jednostrani raskid i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom na adresu Solanski put, Ulcinj 85360  ili na mail onlineshop@cungu.com u kojoj ćete navesti datum narudžbe,broj narudžbe, Vaše ime i prezime, opštinu, broj telefona, broj žiro računa * (ukoliko ne želite dostaviti ili nemate broj žiro računa molim vas da nas o tome obavijestite na mail onlineshop@cungu.com

Kupac može vratiti robu isključivo ako je neoštećena, u originalnom pakovanju i ima prateću dokumentaciju koja je zajedno sa njom isporučena (račun, garancija, uputstvo za upotrebu).

Ukoliko kupac robu kojom je nezadovoljan vraća poštom, troškove ove dostave snosi on sam.

Ukoliko kupac nakon preuzimanje pošiljke (po odlasku predstavnika kurirske službe) na robi primijeti fizička oštećenja nastala tokom prevoza, može ih u roku od 24 h prijaviti na adresu onlineshop@cungu.com. Reklamacije podnijete na ovaj način ćemo detaljno ispitati sa kurirskom službom, ali zadržavamo pravo da ih odbijemo. Reklamacije na fizička oštećenja podnijete nakon više od 24 h od trenutka isporuke ne mogu biti uvažene.

Svaka roba na online prodavnicu  ima svoju sliku i opis. Iako smo se trudili da slike i opisi budu vjerodostojni, ne možemo garantovati apsolutnu tačnost podataka. U slučaju da roba ne odgovara njenoj slici ili opisu sa sajta kupac ima pravo da je vrati, pri čemu će mu kompletna vrijednost računa biti nadoknađena.

U slučaju kvara u garantnom roku, kupac se može obratiti putem mail-a ( onlineshop@cungu.com )

Treba vam pomoć? Tu smo za vas